top of page
Cennik: Tekst
Filling Prescription

Badania kierowców

140 zł

Kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, BE, T

Badania kierowców

250 zł

Kategorie C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, Tramwaj, Pojazd uprzywilejowany

Kwalifikacja wstępna i okresowa/kod 95

200 zł

Kierowcy transportu drogowego

Badania kandydatów do posiadania broni

500 zł

.

Badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

200 zł

.

Badania profilaktyczne

100 zł

Badania:
-wstępne
-okresowe
-kontrolne

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

100 zł ( Jako dodatkowe orzeczenie przy badaniu profilaktycznym - 80 zł)

.

Badania okulistyczne dla kierowców, broni, pracowników ochrony z badaniem widzenia zmierzchowego i olśnienia

100 zł

.

Badania pracownika do pracy na wysokości

Do trzech metrów - 150 zł

Powyżej trzech metrów - 250 zł

Wizyta domowa

200 zł

.

Porada stacjonarna

130 zł

.

Spirometria

40 zł

.

Cennik: Usługi
bottom of page